Funktioner af røg- og brandspjæld

2022-03-08

Det siges ofte, at brandbekæmpelse er vigtigere end Mount Tai, og enhver brandulykke er en tung oplevelse. Ved brandulykker er dødsraten for mennesker forårsaget af høje koncentrationer af røg og giftige gasser langt højere end ved brand. bygninger har ikke rimelige installationer af brandrøgventilatorsystemer, og urimelige brandventilationssystemer er de grundlæggende årsager til dannelsen. Brandrøgventilatorproducenter vil fortælle dig, hvilke bygninger der er egnede til brandrøgventilatorer, og hvilke bygninger skal være udstyret med brandrøgventilatorer.Overjordiske rum med et bygningsareal større end 300m2 i fabriksbygningen; Kategori C fabriksbygninger med mere personale og brændbart materiale eller indre gangbroer med en længde større end 20,0m i højhuse fabriksbygninger med en højde større end 32,0m; Kategori D fabriksbygninger med et bygningsareal større end 5000m2 på enhver etage.
  • QR