Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger en diffuser

2022-04-07

1. Hovedkontrolparameteren fordiffuserer typen af ​​luftudtag. Materiale, specifikation, afgangslufthastighed, totalt tryktab og luftstrømsområde osv.

2. Materialerne idiffuserer hovedsageligt plast, stål og aluminiumslegeringer.

3. Udvælgelsespunkter

1) I henhold til de tekniske egenskaber og den krævede type luftstrømsorganisation. Juster ydelsen og lufttilførselstilstanden osv., og vælg den tilsvarende blæsetype.

2) I henhold til den påkrævede luftmængde [tilførselsluft eller udsugningsluft (returluft], inden for det tilladte vindhastighedsområde for blæsehalsen (eller blæseåbningens indløbs- og udløbssektioner), skal du bestemme størrelsen på den påkrævede blæse. Hvis størrelsen af ​​blæseformen bestemmes i overensstemmelse med blænderens vindhastighed (generelt 2~5m/s), bør det effektive arealforhold for blæserøret tages i betragtning (generelt 30%~60%).

3) Kontroller den primære tekniske ydeevne af den valgte blæse. Såsom rækkevidde, tryktab, støjindikatorer og vindhastigheds- og temperaturforskelle i arbejdsområdet.

4) Bestem arrangementet og installationsmetoden for det valgte luftudtag og tilslutningsmetoden med luftkanalen.  • QR